تلگرام
@paarsun
ایمیل
info@paarsun.ir
شرکت فنی مهندسی پارسان
طراحی سایت

تهران، جاده قديم کرج، خيابان فتح 11، گلبن هفتم شرقي، پلاک 3
+۹۸(۲۱)۶۶۸۲۹۳۱۴-۵
info@paarsun.ir
مدیر عامل: علی صنعتکار
+۹۸(۹۱۲)۳۰۴۳۵۰۵
مدیر تولید: فرشید جلالی مقدس
+۹۸(۹۱۲)۰۰۵۴۲۹۴
مسئول مالی: مهدی فلاح
+۹۸(۹۱۲)۶۱۷۱۶۷۴
+۹۸(۲۱)۶۶۸۲۶۸۳۴
@paarsun

طراحی سایت توسط فراکارانت